mapa strony   |   kontakt   |

Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok tel. 13 46 42 445
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku jest
Paweł Rogoz, e-mail: progoz@pzd.sanok.pl, ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi konkretnych zadań.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa przeprowadzenia postępowania.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paweł Rogoz
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 790
Opublikował: Paweł Rogoz
Publikacja dnia: 25.05.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl